Nali pildid
Tuukka Nikola seminaril 24.08.2008
Piltide eest aitäh Helvele!Alguses kõrvalkõnd

Vahepeal mängu ka

Valvsate pilkude all harjut...