Taimi Leib, katsekohtunik
Osalemine hindamisseminaridel:
Aeg Korraldaja Koolitaja Koolituse teema
23.01.2011EKL-KKKAivo Oblikas KK uute eeskirjade tutvustus ja hindamisseminar
21.05.2006IPSONMarja Ala-Nikkola, Soome SK hindamisseminar
Osalemine koolitusseminaridel:
Koolitusseminaridel osalemisi ei leitud.